logo-hts-top                                    

fb

logo nlf

Flytteskjema

Her er dokumenter som er viktig å fylle ut i forbindelse med flytting til eller fra utlandet.

Spesielt skjemaet "Erklæring" må være utfylt for at flyttegodset skal kunne innføres til Norge.

Se for øvrig infomasjon: www.toll.no

Flytteskjema

Innførsel av flyttegods - erklæring

Innførsel av personlige eiendeler